Hoe werkt het?

Een team van zeer ervaren professionals staat klaar om (ook complexe) scheidingszaken snel te doorgronden en met cliënten zorgvuldig een helder pad te bewandelen. De professionals werken efficiënt, zonder wachttijd, met zorg voor de kinderen en met een duidelijk stappenplan. De route is open en eerlijk met een heldere kostenstructuur. Het streven is toekomstbestendigheid.

Is het voor mij geschikt?

U heeft uw eigen advocaat en neemt samen deel aan een teammediation. In het team wordt de beste scheidingsregeling voor beide partijen gemaakt. De mediator is een psycholoog; daarnaast kan een financieel deskundige als co-mediator aansluiten. Voordat we starten met de mediation heeft u een paar gesprekken waarin we uw wensen inventariseren en de benodigde stukken verzamelen.

Alle betrokkenen dienen zich te committeren aan het stappenplan. Dit is van belang om een oplossing te kunnen creëren zonder tussenkomst van de rechter.

Voordelen:

  • Multidisciplinair team
  • Kostenbesparend
  • Committent van ieder
  • Grondige en zorgvuldige voorbereiding
  • Transparant: ieder stap in het proces is te volgen.
  • Kinderen komen ruim aan bod
  • Veilig en vertrouwd
  • Afronding in 1,5 dag