Procedure bij de rechtbank

Is mediation of overleg voor u geen optie? Dan kunnen wij u bijstaan als advocaat die uw belangen behartigt. Wij zullen u dan om de nodige informatie vragen en zullen samen met u een plan van aanpak bepalen. Hierbij bekijken we samen of via een procedure of op een ander manier uw wensen verwezenlijkt kunnen worden.

Onze ervaring leert dat via onderhandeling of overleg een procedure vaak voorkomen of tussentijds beëindigd kan worden. Dit kan soms langlopende en kostbare processen voorkomen.

Echtscheidingsprocedure

Een echtscheidingsprocedure begint met het indienen van een echtscheidingsverzoekschrift bij de rechtbank. Daarbij dienen we – indien nodig – de bijbehorende nevenvoorzieningen (zie onder) te vermelden. Indien nodig vragen we ook voorlopige voorzieningen voor de zorg van eventuele kinderen, alimentatie en of betaling van de woonlasten aan.

Voordat de scheiding uitgesproken kan worden, dient u in overleg met uw ex-partner een ouderschapsplan opgesteld te hebben.

Nevenvoorzieningen

Nevenvoorzieningen zijn onderwerpen die bij een echtscheiding geregeld moeten worden zoals hoofdverblijf en zorgregeling kinderen, kinder- en partneralimentatie, verdeling gemeenschap van goederen, afwikkeling huwelijksvoorwaarden, pensioenen e.d.

Voorlopige voorzieningen

Is het bij een echtscheiding niet mogelijk om in overleg met elkaar of via advocaten voorlopige afspraken te maken? Dan kan het nodig zijn om een voorlopige voorziening aan de rechtbank te vragen. Dit is een soort ‘spoedvoorziening’. Hiermee kan, vooruitlopend op de echtscheiding, alvast een aantal spoedeisende zaken voorlopige geregeld worden. U kunt denken aan: de toevertrouwing van de kinderen; bijdragen in het levensonderhoud van de kinderen en de partner; uitsluitend gebruik van de woning; regeling over betaling woonlasten van de gezamenlijke woning; etc.