Bij het overlijden van uw dierbare en een mogelijke nalatenschap denk u wellicht niet in eerste instantie aan het inschakelen van een advocaat. Toch kunnen er bij het afwikkelen van de nalatenschap conflicten ontstaan tussen de erfgenamen en/of de executeur. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van de hoogte van de erfdelen.

Als advocatenkantoor op het gebied van erfrecht kunnen wij, in tegenstelling tot de notaris die onpartijdig moet blijven, opkomen voor uw persoonlijke belangen.

Ook wanneer u als kind bent onterft, kunt u terecht bij Advocatenkantoor de Boer. Wij staan u dan bij in het opeisen van een legitiem deel van de erfenis. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor advies over het aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap.

Aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden? Bent u volgens de wet of een testament tot erfgenaam benoemd? Dan staat u voor de keuze om de nalatenschap van de overledene te aanvaarden of te verwerpen. Uw keuze hangt af van een aantal factoren, waaronder uw band met de overledene en zijn of haar financiële positie.

Aanvaarden
Wanneer u zeker bent dat de nalatenschap een positief saldo bevat, kunt u ‘zuiver aanvaarden’. U gaat dan akkoord met het opvolgen van de overledene in zijn rechten en plichten. Dit betekent dat u gerechtigd bent tot (een deel van) het vermogen van de overledene. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat u aansprakelijk bent voor schulden van de overledene. Schuldeiser kunnen dan bij u privé hun schuld verhalen wanneer de erfenis niet toereikend zou zijn.

Verwerpen
Weet u dat de nalatenschap slechts uit schulden bestaat? Of wenst u de nalatenschap niet te ontvangen? Dan kunt u deze het beste ‘verwerpen’. In dat geval heeft u geen recht op uw erfdeel, maar kunt u ook niet aangesproken worden door mogelijke schuldeisers.

Beneficiair aanvaarden
U zult niet in alle gevallen bekend zijn met de financiële positie van de overledene. Vermoedt u dat er in de nalatenschap schulden zitten? Dan heeft u ook de mogelijkheid om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. U ‘aanvaardt’ dan de nalatenschap, maar alleen voor zover deze positief is. Voor deze mogelijkheid is het noodzakelijk een verklaring bij de rechtbank af te leggen.