Bij de afwikkeling van het huwelijk of geregistreerd partnerschap zal een verdeling en of verrekening moeten plaatsvinden van uw vermogen. Denk aan de woning, het bedrijf, het saldo op de bankrekening en de inboedel. Hoe dit dient te gebeuren, hangt af onder welke voorwaarden u bent gehuwd of samenleeft.

Advocatenkantoor De Boer is deskundig en zeer ervaren op het gebied van verdelingen. Wij helpen u graag bij dit complexe onderdeel van uw scheiding.