Alimentatie is de plicht om een bijdrage te leveren aan het levensonderhoud. Er is onderscheid tussen kinderalimentatie en partneralimentatie.

Kinderalimentatie

Bij kinderalimentatie dient u als ouder in de kosten van het levensonderhoud van uw kind(eren) te voorzien. Welke juridische kwalificatie u relatie heeft, maakt niet uit voor de verplichting tot het betalen van kinderalimentatie. Iedere ouder dient kinderalimentatie te betalen. Uiteraard wordt bij het bepalen van de hoogte van het bedrag rekening gehouden met uw draagkracht.

Partneralimenatie

Voor partneralimentatie is de juridische kwalificatie van uw relatie wél van belang. Samenwoners zijn niet verplicht partneralimentatie te betalen, tenzij dit door u beiden zelf is vastgelegd in een samenlevingscontract.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan kan het zijn dat u wel partneralimentatie moet betalen. Dit hangt af van de behoefte van de minstverdienende partner en de draagkracht van de meestverdienende partner. Hoe lang de partneralimentatie betaald moet worden, hangt af van de leeftijd van de eventuele kinderen en de duur van het huwelijk en mogelijk andere factoren. Uiteraard kunt u in overeenstemming ook een andere duur of hoogte van de partneralimentatie overeenkomen.

Heeft u vragen over allimenatie?

Voor vragen over alimentatie kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor De Boer. Wij kunnen voor u een berekening van de alimentatie opstellen. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de financiële gevolgen van uw (echt)scheiding. Dat geeft vaak rust en zekerheid om ook de overige stappen in het scheidingsproces goed te kunnen maken.