Ons uurtarief bedraagt € 215,- tot € 245,-. De hoogte wordt in overleg met u bepaald en is mede afhankelijk van de complexiteit van de zaak. Deze uurtarieven zijn exclusief BTW en verschotten.

U ontvangt iedere twee maanden een gespecificeerde rekening voor de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, behalve als er (vrijwel) geen werk is verricht in de betreffende maanden.

Wij werken ook op basis van een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand). Voor informatie over uw eigen bijdrage verwijzen wij u naar de website van De Raad Voor Rechtsbijstand.

Voor mediation kan een pakket worden afgenomen (vijf gesprekken, gespreksverslagen, opstellen convenant en verzoekschrift tot echtscheiding); dit bedraagt € 2.500,- exclusief BTW. Eventueel meerwerk wordt in overleg met u berekend.

Advocatenkantoor De Boer beschikt niet over een derdengeldenrekening.