Wanneer uiteindelijk de beslissing is genomen om te gaan scheiden, moeten er belangrijke kwesties worden geregeld. Zoals regelingen omtrent uw kinderen, de alimentatie, de woning, de boedel en de pensioenen. Hoe uw scheiding gerealiseerd moet worden, hangt af van de juridische kwalificatie van uw relatie.

Getrouwd
Bent u getrouwd? Dan moet u naar de rechter om de echtscheiding te laten uitspreken. Dit is ook het geval wanneer u een geregistreerd partnerschap heeft en u en uw partner minderjarige kinderen hebben. Voor het indienen van een verzoek tot echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u drie mogelijkheden:
  1. u kunt gezamenlijk naar een mediator gaan. De mediator zal bemiddelen bij het maken van afspraken over uw echtscheiding (mediation);
  2. u kunt ieder een eigen advocaat nemen. Zij maken in overleg afspraken over de scheiding. Hierbij wordt een coach betrokken die samen met u eerst het ouderschapsplan opstelt (overlegscheiding).
  3. u kunt allebei naar een andere advocaat gaan. Zij zullen via de rechtbank afspraken laten vaststellen (procedure bij de rechtbank).
Samenwonend

Woont u samen? Dan hoeft u niet langs de rechter om uw relatie te laten beëindigen. Wel is het belangrijk om goede afspraken te maken. Deze afspraken kunnen ook tijdens de relatie al zijn gemaakt in een samenlevingscontract.

Heeft u als samenwoners minderjarige kinderen? Dan bent u wel verplicht een ouderschapsplan op te stellen als u beiden het gezag heeft over uw kinderen.

Komt u er samen niet uit om goede afspraken te maken of worden de afspraken in het samenlevingscontract niet nageleefd? Ook in een dergelijk geval kunt u altijd contact opnemen met advocatenkantoor De Boer.

Internationaal

Wij zijn ook gespecialiseerd in internationale echtscheidingen, zoals partners met verschillende nationaliteit of woonachtig in Nederland maar met een niet-Nederlandse nationaliteit.