Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een traject van conflictbemiddeling. Het doel van mediation is om familierechtelijke geschillen, waaronder geschillen over de (echt)scheiding, in overleg op te lossen. Zeker wanneer u en uw ex-partner minderjarige kinderen hebben, is het van belang om goede, duurzame afspraken te maken. De mediator treedt in dit traject op als onafhankelijke partij en begeleidt u in het proces van afspraken maken. Is overeenstemming bereikt? Dan leggen we de afspraken vast in een echtscheidingsconvenant. Dit convenant wordt tevens met verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. Daarmee worden de afspraken officieel vastgelegd.

Voordelen van mediation

  • U beslist en niet de rechtbank
  • U blijft met elkaar in gesprek over de verschillende zaken die geregeld moeten worden bij een (echt)scheiding. Daardoor komt u vaak sneller tot een oplossing.
  • Het bespaart u lange en kostbare procedures.
  • U bepaalt zelf in overleg welke afspraken er worden vastgelegd. De afspraken worden daardoor vaak duurzaam nageleefd.
  • Er is aandacht voor de relationele en emotionele aspecten.
  • Mediation bevordert het contact met de ex-partner. Na het scheidingstraject blijft communicatie met uw ex-partner vaak goed mogelijk.

Investering
De kosten van mediation liggen gemiddeld aanzienlijk lager dan die van een procedure voor de rechtbank. Afhankelijk van de aard van het conflict neemt mediation gemiddeld zo’n 5 tot 15 uur in beslag. Kortom, de moeite van het overwegen waard.