Overlegscheiding

Wat is een overlegscheiding?

Bij een overlegscheiding staat overleg in samenwerking met deskundigen centraal. We formeren een klein team waarin alle benodigde deskundigheid (juridisch, emotioneel, financieel) geborgd is. Zo kan de scheiding goed, compleet en vlot worden geregeld.

Net als bij mediation wordt de scheiding zonder een rechtszaak geregeld. Tijdens de bijeenkomsten worden alle zaken besproken die betrekking hebben op uw echtscheiding. In tegenstelling tot mediation hebben u en uw ex-partner beiden een eigen advocaat. Alle afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Wie kunnen, naast uw advocaat, betrokken zijn
Coach

Naast de beide advocaten zal er ook een coach aanwezig zijn die u op het emotionele vlak begeleidt. De coach begeleidt het proces van overlegscheiding en ondersteunt bij het stellen van doelen, het bespreekbaar maken van zorgen en onzekerheden, bevordert effectieve communicatie in het team en is deskundig op het gebied van conflicthantering.

Financieel deskundige

Ook is het mogelijk om een financieel deskundige bij het traject te betrekken. Het echtscheidingsconvenant legt de financiële positie voor de toekomst vast. Het is dus van groot belang dat het convenant goed doordacht en fiscaal optimaal ingericht is. Een financieel deskundige adviseert en ondersteunt u hierbij en brengt de financiële opties in kaart.

Kinderdeskundige

Kinderen zijn niet altijd in de gelegenheid om hun ware gevoelens te uiten. Praten met ouders kan lastig of soms onmogelijk zijn. Wanneer extra ondersteuning nodig is, kan een kinderdeskundige worden ingeschakeld die de kinderen begeleidt en met hen praat over gevoelens bij de scheiding. De deskundige zal hun wensen inbrengen in het team zodat daar rekening mee wordt gehouden bij het ouderschapsplan.

Onderneming

Heeft u of uw ex-partner een onderneming? Dan biedt het regelen van uw echtscheiding door middel van een overlegscheiding een groot voordeel. De financieel deskundige kan u diverse opties voorleggen waarmee u op goede wijze met uw onderneming verder kunt. Ook is de doorlooptijd van een overlegscheiding kort, zodat de (tijds)belasting op uw werk beperkt blijft.

Voordelen van een overlegscheiding

Op alle terreinen (juridisch, emotioneel, financieel) is deskundigheid in huis. Daarmee kan de scheiding op een goede en complete wijze worden geregeld.
Doordat u vanaf het begin af aan met alle partijen rond de tafel zit, zal het proces van duurzame afspraken maken gemakkelijker verlopen.
U voorkomt met een overlegscheiding lange procedures. De echtscheiding kan dus op een vlotte manier worden afgewikkeld.

Advocatenkantoor De Boer is opgeleid en ervaren om in teamverband te werken en u te begeleiden in een overlegscheiding. Wij zorgen ervoor dat u een goed en compleet pakket afspraken maakt waarmee u de nieuwe levensfase aan kunt gaan.

Internationaal

Ook gespecialiseerd in internationale overlegscheidingen, zoals partners met verschillende nationaliteit of woonachtig in Nederland maar met een niet-Nederlandse nationaliteit. Meike de boer is bestuurslid van het Europees Netwerk voor Collaborative Practice.
Zie www.encp.eu