Wanneer u en uw partner minderjarige kinderen hebben, dient u bij de scheiding een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over de verzorging en opvoeding van uw kinderen.

Afspraken die in ieder geval in het ouderschapsplan moeten staan, zijn:
  • hoe de zorg en opvoeding van uw kinderen wordt verdeeld,
  • hoe de omgang met uw kinderen wordt geregeld,
  • hoe u elkaar informeert over belangrijke aangelegenheden van uw kinderen
  • en hoe de kosten van de verzorging en opvoeding verdeeld zullen worden.

Naast deze verplichte afspraken kunt u nog andere afspraken opnemen die u in het belang van u kinderen noodzakelijk acht.